Hvor elektive pasienter er behandlet – dag- og døgnopphold
I 2005 var 10,2 prosent av alle opphold, og 14,4 prosent av alle elektive opphold, behandlinger utenfor pasientenes bostedsregion. Andelene var tilnærmet uendret fra året før.

I 2001 ble 7,9 prosent av alle opphold gjennomført ved institusjoner utenfor bostedsregionen mot 10,2 prosent i 2005. Det har altså vært en betydelig økning av slike opphold i løpet av disse fem årene. I absolutte tall har økningen vært vel 52 000, eller omlag 60 prosent.

Antall elektive dag- og døgnopphold i prosent av totalt antall elektive dag- og døgnopphold i alt etter behandlingssted. Helseregioner. 2004 og 2005.

Pasientenes bostedsområde
(Helseregion)

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

60,8

61,0

14,4

14,7

16,5

14,7

8,4

9,6

Helseregion Sør

60,4

62,1

32,4

30,4

3,5

3,7

3,8

3,8

Helseregion Vest

74,2

73,3

18,4

17,8

4,5

4,2

2,9

4,8

Helseregion Midt-Norge

74,8

77,2

9,8

9,9

4,4

4,6

10,9

8,3

Helseregion Nord

70,6

69,9

21,3

20,7

7,1

7,7

1,0

1,8

Hele landet

66,3

66,7

19,4

18,9

8,5

8,0

5,8

6,3

Kilde: NPR

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

 

                © SAMDATA 2007    |