Antall DRG-poeng
I 2005 ble det registrert 123 295 DRG-poeng ved sykehus utenfor pasientenes bostedsregion. Dette utgjorde 11,4 prosent av alle DRG-poeng i 2005.

Andelen i 2004 var 11,2 prosent. Det at andel DRG-poeng knyttet til behandling utenfor bostedsregionen var større enn andel opphold viser at pasienter behandlet utenfor bostedsregionen i gjennomsnitt var mer ressurskrevende enn øvrige pasienter.

Antall DRG-poeng for dag- og døgnopphold i prosent av antall DRG-poeng for dag og døgnopphold i alt etter behandlingssted. Helseregioner. 2004 og 2005.

Pasientenes bostedsområde
(Helseregion)

Behandlingssted

Pasientens eget HF

Andre HF i egen region

Andre RHF

Private institusjoner

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Helseregion Øst

67,7

67,1

14,3

15,1

13,3

12,7

4,6

5,2

Helseregion Sør

69,2

68,3

24,5

24,6

4,0

4,6

2,3

2,5

Helseregion Vest

77,7

76,7

16,0

16,3

4,3

4,1

2,0

2,9

Helseregion Midt-Norge

78,7

79,7

11,7

11,9

4,4

4,4

5,1

4,0

Helseregion Nord

72,1

71,2

20,5

20,5

6,6

7,1

0,8

1,2

Hele landet

72,0

71,4

17,1

17,5

7,6

7,5

3,3

3,6

Kilde: NPR
 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |