Bruk av sykehustjenester etter type opphold
Som i 2003 er det pasienter bosatt i helseregion Sør og helseregion Nord som har flest opphold i forhold til befolkningstallet, henholdsvis 310 og 304 opphold per 1000 innbyggere. Mens raten for antall døgnopphold er høyest for befolkningen i helseregion Nord, er antall dagbehandlinger høyest i helseregion Sør.

Variasjon i antall dagbehandlinger mellom regionene kan i hovedsak forklares gjennom ulikt omfang av dialyse, kjemoterapi og rehabilitering. Til sammenligning har pasienter bosatt i helseregion Øst og helseregion Vest i alt 268 og 272 opphold per 1000 innbyggere.

For å illustrere omfanget av forskjeller i rater, kan vi gjøre et lite regneeksempel. Befolkningen i helseregion Øst har 15,7 prosent lavere rate enn befolkningen i helseregion Sør for samlet antall opphold. Hvis befolkningen i helseregion Øst skulle øke sitt forbruk av sykehustjenester slik at de kom på samme nivå som befolkningen i helseregion Sør, ville dette kreve nærmere 70 000 opphold for befolkningen i helseregion Øst. 

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004 etter type opphold. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

Helseregion

Pasientenes bosted

Døgnopphold

Dagbehandling

(Dagbeh. innlagte + poliklinikk)

Samlet antall opphold

Polikliniske konsultasjoner

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

175

177

86

91

260

268

675

686

Helseregion Sør

187

187

113

122

300

310

665

705

Helseregion Vest

176

178

81

94

257

272

657

692

Helseregion

Midt-Norge

179

181

87

100

266

281

806

839

Helseregion Nord

198

200

102

104

300

304

858

869

Ureg/utlendinger

(3435)

(3348)

(370)

(621)

(3805)

(3841)

(6845)

(6558)

Totalt

180

182

92

100

272

282

706

731

(N=)

828876

841790

421595

695621

1250471

1304761

3233900

3374388

Kilde: NPR

Publisert 9. november 2005

                © SAMDATA 2007    |