Regionoversikter

Regionoversiktene gir en oversikt over bruk av helsetjenester i bostedsområdene knyttet til hver helseregion. Oversiktene viser de regionale helseforetakenes (RHF) bruk av tjenester for den befolkningen de har et "sørge for"-ansvar for.

Publisert 28. november 2005

                © SAMDATA 2007    |