Gjennomsnittlig liggetid - HF

Gjennomsnittlig liggetid for opphold samlet, døgnopphold, normalopphold og langtidsopphold for 2005, samt endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Helseforetak

Alle opphold1

Døgnopphold2

Normalopphold3

Langtidsopphold4

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Gjsn. liggetid 2005

Endring 2004-05

Sykehuset Østfold HF

3,5

-0,1

4,7

0,0

2,8

-0,1

19,3

0,6

Asker og Bærum sykehus HF

3,4

-0,3

4,6

-0,3

3,0

-0,1

15,7

-2,0

Akershus universitetssykehus HF

3,3

-0,2

4,4

-0,1

2,8

-0,1

16,4

0,0

Ullevål universitetssykehus HF

3,5

-0,3

5,4

-0,2

2,8

-0,2

18,0

-0,2

Aker universitetssykehus HF

4,2

-0,1

6,4

-0,1

3,3

0,0

19,8

-0,6

Sunnaas sykehus HF

18,0

2,6

20,4

-0,4

16,9

3,1

128,8

11,0

Sykehuset Innlandet HF

3,6

-0,1

4,9

-0,1

3,1

0,0

15,8

-0,4

Diakonhjemmet Sykehus

5,2

-0,1

6,4

0,2

4,3

0,0

19,4

0,7

Lovisenberg Diakonale sykehus

3,3

-0,1

6,3

0,3

2,6

-0,1

19,8

1,0

Martina Hansens Hospital

3,4

-0,3

5,1

-0,5

3,2

-0,2

9,2

-2,0

Revmatismesykehuset

6,8

0,0

8,7

0,4

6,8

0,1

9,0

-9,9

Rikshospitalet HF

3,6

0,0

6,0

0,0

2,9

0,0

18,6

0,2

Sykehuset Buskerud HF

3,6

-0,2

4,8

-0,2

3,1

-0,1

13,1

-1,5

Ringerike sykehus HF

3,6

0,1

4,4

0,0

3,3

0,0

15,0

2,0

Sykehuset i Vestfold HF

3,3

-0,2

4,9

-0,2

2,9

-0,1

15,5

-0,7

Sykehuset Telemark HF

3,4

-0,1

5,6

0,0

2,8

-0,1

18,0

0,7

Sykehuset Blefjell HF

3,8

0,0

4,9

0,0

3,5

0,0

15,3

1,0

Sørlandet sykehus HF

3,0

-0,2

4,3

-0,1

2,6

-0,1

14,5

-0,1

Betanien Hospital

3,0

0,1

4,7

0,1

2,8

0,1

8,8

-1,8

Helse Stavanger HF

3,6

-0,1

5,1

-0,2

3,1

-0,1

14,4

0,0

Helse Fonna HF

3,4

-0,1

4,5

-0,1

2,9

0,0

13,2

0,1

Helse Bergen HF

3,8

-0,2

5,4

-0,1

3,0

-0,1

19,1

-1,1

Helse Førde HF

3,7

-0,1

4,7

0,0

3,2

-0,1

14,2

0,1

Haraldsplass Diakonale Sykehus

3,9

0,0

5,6

-0,1

3,2

-0,1

16,5

1,6

Haugesund Sanitets­forenings revmatisme sykehus

5,8

-0,9

7,4

-0,3

5,5

-0,7

12,1

-0,9

Helse Sunnmøre HF

4,1

-0,2

5,8

-0,2

3,3

-0,1

18,0

0,2

Helse Nordmøre og Romsdal HF

3,6

-0,1

5,0

-0,1

3,2

0,0

13,9

-1,1

St. Olavs Hospital HF

4,4

-0,1

6,1

-0,1

3,3

0,0

18,9

-0,7

Helse Nord-Trøndelag HF

3,5

-0,3

4,8

-0,2

2,9

-0,1

15,2

-1,0

Helgelandssykehuset HF

3,6

0,0

5,0

0,2

3,0

-0,1

16,9

2,3

Nordlandssykehuset HF

3,5

-0,1

4,7

-0,2

2,9

0,0

16,0

-0,4

Hålogalandssykehuset HF

3,7

-0,1

5,0

-0,1

3,0

-0,1

16,4

0,4

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

3,7

0,1

5,6

0,3

2,9

0,0

19,4

2,1

Helse Finnmark HF

3,4

0,1

4,3

0,1

2,9

0,1

12,5

0,4

Totalt

3,7

-0,1

5,2

-0,1

3,0

-0,1

17,0

-0,1

Datakilde: NPR

1) Alle opphold er lik sum antall døgnopphold og antall dagbehandlinger (både som innlagt og ved poliklinikkene).

2) Antall døgnopphold er basert på oppholdstype og ikke liggetid. I tallene inngår derfor døgnopphold med liggetid lik 0. Disse oppholdene er gitt liggetid lik 1.

3) Normalopphold er opphold med liggetid mindre eller lik trimpunkt i den aktuelle DRG oppholdet er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

4) Langtidsopphold er opphold med liggetid større enn trimpunkt i den aktuelle DRG oppholder er gruppert i. Trimpunkt er en statistisk fastsatt øvre liggetidsgrense for den aktuelle DRG.

 

Kontaktperson:
{DynamicContent:Ansatt link}

Datagrunnlag og definisjoner:
Aktivitet og ressursbruk

 

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |