Driftskostnader per liggedag DRG-opphold - HF

Driftskostnader DRG-virksomhet per liggedag, beregnet med og uten kapitalkostnader, samt relativt kostnadsnivå for 2005 og prosentvis endring fra 2004 til 2005. Regionale helseforetak.

Helseforetak

Driftskostnader per liggedag

Driftskostnader per liggedag inkl kapital

Nivå 2005

Prosent endring 2004-051

Relativt kostnadsnivå

Nivå 2005

Relativt kostnadsnivå

Sykehuset Østfold HF

6 761

2,9

0,95

7 638

0,95

Asker og Bærum sykehus HF

6 539

-2,7

0,92

7 130

0,89

Akershus universitetssykehus HF

6 744

1,7

0,94

7 628

0,95

Ullevål universitetssykehus HF2

8 542

11,2

1,20

9 565

1,19

Aker universitetssykehus HF

6 901

6,0

0,97

7 549

0,94

Sunnaas sykehus HF

5 585

3,5

0,78

6 474

0,81

Sykehuset Innlandet HF

6 878

7,0

0,96

7 728

0,96

Diakonhjemmet Sykehus

7 140

2,5

1,00

7 816

0,97

Lovisenberg Diakonale sykehus

6 303

0,0

0,88

6 928

0,86

Martina Hansens Hospital

7 865

6,5

1,10

8 218

1,02

Revmatismesykehuset

2 976

3,3

0,42

3 229

0,40

Rikshospitalet HF

10 417

-2,3

1,46

12 134

1,51

Sykehuset Buskerud HF

6 387

10,3

0,89

7 025

0,87

Ringerike sykehus HF

5 602

-15,2

0,78

6 389

0,80

Sykehuset i Vestfold HF

6 805

-1,2

0,95

7 736

0,96

Sykehuset Telemark HF

4 930

-0,6

0,69

5 774

0,72

Sykehuset Blefjell HF

6 910

-0,9

0,97

7 523

0,94

Sørlandet sykehus HF

6 605

3,1

0,92

7 638

0,95

Betanien Hospital

3 812

-0,9

0,53

4 035

0,50

Helse Stavanger HF

6 070

3,2

0,85

6 713

0,84

Helse Fonna HF

6 239

-4,7

0,87

7 205

0,90

Helse Bergen HF

6 848

-0,3

0,96

7 767

0,97

Helse Førde HF

7 227

0,2

1,01

8 155

1,02

Haraldsplass Diakonale Sykehus

5 619

0,0

0,79

6 177

0,77

Haugesund Sanitetsforenings revmatisme sykehus

4 710

14,3

0,66

4 876

0,61

Helse Sunnmøre HF

5 988

4,1

0,84

6 720

0,84

Helse Nordmøre og Romsdal HF

6 781

4,9

0,95

7 526

0,94

St. Olavs Hospital HF

7 431

8,6

1,04

8 123

1,01

Helse Nord-Trøndelag HF

7 185

1,6

1,01

7 877

0,98

Helgelandssykehuset HF

6 629

4,3

0,93

7 375

0,92

Nordlandssykehuset HF

7 749

7,4

1,09

8 611

1,07

Hålogalandssykehuset HF

7 037

0,2

0,99

8 180

1,02

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

9 449

2,3

1,32

10 576

1,32

Helse Finnmark HF

8 238

-8,3

1,15

9 176

1,14

Totalt

7 141

2,6

1,00

8 033

1,00

Datakilde: SSB og NPR

1 Tallene for 2004 er inflasjonsjustert med 2,6 prosent.

2 Eksklusiv Oslo Legevakt.

 

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |