Andel forskjellige typer opphold - HF

Andel døgnopphold, langtidsopphold, langtidsliggedager og polikliniske inntekter 2004 og 2005. Regionale helseforetak.

Helseforetak

Andel døgnopphold1

Andel langtids-opphold

Andel langtids-liggedager

Andel polikliniske inntekter2

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Sykehuset Østfold HF

70,1

67,3

4,3

4,5

9,0

10,0

15,5

14,0

Asker og Bærum sykehus HF

69,6

67,4

3,9

3,4

7,4

6,0

11,3

11,0

Akershus universitetssykehus HF

71,2

69,0

4,0

3,7

7,6

7,3

11,5

10,2

Ullevål universitetssykehus HF

60,2

57,0

4,9

4,4

10,3

9,8

14,3

12,5

Aker universitetssykehus HF

61,0

59,5

5,8

5,3

12,2

10,8

11,5

9,3

Sunnaas sykehus HF

72,9

87,5

1,5

0,9

2,1

1,5

0,6

0,5

Sykehuset Innlandet HF

68,2

67,6

4,5

4,1

7,6

6,7

13,4

12,3

Diakonhjemmet Sykehus

83,2

78,2

6,6

6,0

8,6

8,3

8,3

7,1

Lovisenberg Diakonale sykehus

47,5

43,1

4,5

4,3

10,4

10,6

6,1

5,5

Martina Hansens Hospital

59,2

59,9

3,6

3,4

4,3

3,5

9,9

10,5

Revmatismesykehuset

78,8

75,7

0,9

0,5

1,2

0,2

21,7

18,4

Rikshospitalet HF

52,6

52,6

4,3

4,4

11,3

11,6

10,7

11,6

Sykehuset Buskerud HF

70,3

68,7

5,3

5,0

8,4

7,6

16,9

14,6

Ringerike sykehus HF

76,4

77,7

3,5

3,3

4,6

4,8

10,7

11,3

Sykehuset i Vestfold HF

62,8

60,9

4,2

3,6

7,5

6,5

12,5

12,2

Sykehuset Telemark HF

54,7

51,7

3,7

3,5

8,2

8,8

15,6

14,6

Sykehuset Blefjell HF

72,8

72,0

3,5

3,0

4,2

3,8

8,9

8,3

Sørlandet sykehus HF

63,6

60,7

3,4

2,9

6,6

5,5

14,1

13,2

Betanien Hospital

55,7

55,8

3,3

3,3

5,1

4,0

12,1

11,3

Helse Stavanger HF

64,8

64,2

5,7

5,1

9,1

8,3

13,4

13,5

Helse Fonna HF

66,6

66,7

4,7

4,3

7,2

6,6

10,9

11,2

Helse Bergen HF

66,5

62,7

5,7

5,1

13,2

11,4

13,8

13,7

Helse Førde HF

74,4

71,8

4,9

4,7

7,0

6,9

10,7

9,7

Haraldsplass Diakonale Sykehus

61,2

62,3

4,9

5,0

7,3

8,4

6,5

6,5

Haugesund Sanitetsforenings revmatisme sykehus

85,7

75,6

8,4

5,6

6,0

4,1

15,6

13,4

Helse Sunnmøre HF

65,1

63,7

5,9

5,2

10,8

10,0

13,1

13,1

Helse Nordmøre og Romsdal HF

66,7

65,3

4,5

4,2

6,8

5,9

16,9

15,5

St. Olavs Hospital HF

66,7

66,2

7,2

6,9

14,8

13,7

14,6

12,8

Helse Nord-Trøndelag HF

68,0

64,4

4,8

4,1

9,0

7,4

12,1

11,4

Helgelandssykehuset HF

68,4

64,6

4,2

4,4

6,1

8,5

12,7

11,7

Nordlandssykehuset HF

68,5

69,2

5,1

4,7

9,3

8,8

13,9

12,1

Hålogalandssykehuset HF

68,5

67,7

5,3

5,2

9,5

9,4

9,4

9,3

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

59,3

57,9

5,0

4,9

10,9

12,2

15,3

11,7

Helse Finnmark HF

69,0

72,3

4,5

5,3

6,8

8,2

9,5

9,9

Totalt

64,9

63,2

4,8

4,5

9,5

8,9

12,8

12,0

 

Datakilde: SSB og NPR

1 Andel døgnopphold er beregnet som forholdet mellom antall døgnopphold (etter oppholdstype) og samlet antall opphold.

2 Andel polikliniske inntekter av totale driftskostnader til DRG-aktivitet ekskl kapitalkostnader. Driftskostnader inkl kapital ble ikke beregnet for 2004.

 

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |