Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne

Konsultasjoner og fagårsverk i poliklinikker for voksne. Regionale helseforetak. 2005, og prosentvis endring fra 2004.

RHF

Konsultasjoner

Fagårsverk

Konsultasjoner per fagårsverk

2005

2005

Nivå 2005

Prosent endring
2004-2005

Helse Øst RHF

324 565

721

450

3,6

Helse Sør RHF

191 033

398

480

15,4

Helse Vest RHF

145 830

366

398

10,4

Helse Midt-Norge RHF

121 643

287

424

8,2

Helse Nord RHF

71 596

259

277

-18,2

Totalt

854 667

2 031

421

5,3

 

Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |