Kapasitetsutnytting i døgninstitusjonerfor voksne - regionale tall

Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner innen psykisk helsevern for voksne. Etter institusjonstype og regionalt helseforetak. 2004-2005. 

Tilknytningsregion/ Institusjonstype

Pers -faktor 2005

Behandlerfaktor

Utskrivninger per årsverk

Utskrivninger per døgnplass

Beleggs-prosent 2004

Beleggs-prosent 2005

2005

Pst endr fra 04

2005

Pst endr fra 04

2005

Pst endr fra 04

Helse Øst RHF

Sykehus

3,8

1,9

0,5

2,6

-1,0

8,7

4,0

86

89

Distrikts-psykiatriske tilbud

2,2

1,2

5,2

3,6

6,4

6,4

13,7

84

83

Sykehjem oa

1,5

0,6

7,6

0,5

23,1

0,6

23,5

83

78

Sum Helse Øst RHF

3,0

1,6

2,7

2,8

1,1

7,2

6,2

85

86

Helse Sør RHF

Sykehus

3,4

1,9

1,8

3,9

5,4

11,2

2,8

89

85

Distrikts-psykiatriske tilbud

2,8

1,4

-2,8

4,4

15,1

9,4

19,7

73

78

Sum Helse Sør RHF

3,1

1,7

-0,7

4,1

9,6

10,3

9,8

81

82

Helse Vest RHF

Sykehus

3,2

1,9

8,8

3,1

7,3

9,1

3,7

97

91

Distrikts-psykiatriske tilbud

2,2

1,3

15,2

3,8

13,8

7,1

21,4

90

87

Sykehjem oa

 

 

 

 

 

 

 

92

 

Sum Helse Vest RHF

2,6

1,6

12,5

3,4

9,7

8,0

11,8

93

89

Helse Midt-Norge RHF

Sykehus

3,9

2,3

0,7

3,5

10,6

11,6

17,0

81

87

Distrikts-psykiatriske tilbud

2,2

1,3

5,9

3,8

-5,5

6,8

6,3

74

80

Sykehjem oa

1,9

1,1

16,6

6,4

27,0

8,3

26,8

79

70

Sum Helse Midt-Norge RHF

3,1

1,8

1,9

3,7

6,6

9,5

13,2

78

83

Helse Nord RHF

Sykehus

3,4

2,2

-3,0

3,0

2,2

9,4

-1,6

94

92

Distrikts-psykiatriske tilbud

3,6

2,2

22,8

5,3

-0,7

14,3

7,0

79

75

Sykehjem oa

9,9

4,3

166,0

1,4

-48,1

8,3

12,5

66

61

Sum Helse Nord RHF

3,5

2,2

7,8

3,8

-1,3

11,4

1,5

86

85

Modum Bad

1,7

1,0

17,5

8,0

-3,0

11,8

-1,5

91

85

Totalt

3,0

1,7

4,8

3,4

4,4

8,6

8,0

86

85

 

Datakilde: SSB og NPR 

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |