Kapasitetsutnytting i døgninstitusjoner for voksne

Antall fagårsverk tilgjengelig per pasient (behandlingsfaktor) øker ved alle døgntilbud for voksne.

Innen det distriktspsykiatriske tilbudet har det i tillegg skjedd en økning i antall utskrivninger per årsverk og utskrivninger per døgnplass. Sykehusene ligger høyere enn de andre døgninstitusjonene med hensyn på utnyttelse av døgnplassene (utskrivninger per døgnplass og beleggsprosent), men endringen fra 2004 ved det distriktspsykiatriske tilbudet viser at forskjellen utskrivinger per døgnplass mellom disse to tilbudene er i ferd med å bli mindre.

Kapasitetsutnytting ved døgninstitusjoner i psykisk helsevern for voksne. Etter institusjonstype. 2004 og 2005.

Institusjonstype

Pers-faktor 2005

Behandler-faktor

Utskrivninger per årsverk

Utskrivninger per døgnplass

Beleggs-prosent

2005

Pst endr fra 2004

2005

Pst endr fra 2004

2005

Pst endr fra 2004

2004

2005

Sykehus

3,5

2,0

2,4

3,1

3,1

9,7

4,6

88

89

Distrikts-psykiatriske tilbud

2,4

1,3

7,8

4,0

6,9

7,9

13,8

82

82

Sykehjem og andre døgninst

1,7

0,7

13,4

1,6

-5,3

2,0

-3,3

82

76

Totalt

3,0

1,7

4,8

3,4

4,4

8,6

8,0

86

85

 

Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}
{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |