Direkte og indirekte tiltak per pasient

Antall direkte tiltak per pasient økte i samtlige regioner 2004 til 2005. I landet sett under ett var økningen på ni prosent.  Til gjengjeld ble antall indirekte tiltak per pasient redusert i alle helseregioner i løpet av perioden, i landet sett under ett med 12 prosent fra 2004 til 2005.

Direkte og indirekte tiltak per pasient i poliklinisk virksomhet for barn og unge. Regionale helseforetak. 2005 og endring fra 2004.

 

Direkte tiltak per pasient i 2005

Pst endring
2004-2005

Indirekte tiltak per pasient i 2005

Pst endring
2004-2005

Helse Øst RHF

10,3

10,2

4,2

-11,8

Helse Sør RHF

10,0

15,6

2,7

-18,7

Helse Vest RHF

10,7

8,5

3,2

-10,1

Helse Midt-Norge RHF

9,4

3,0

3,5

-15,0

Helse Nord RHF

8,6

2,1

4,2

-6,3

Totalt

10,0

8,7

3,6

-12,3


Datakilde: SSB og NPR

Publisert 15. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |