Personelldekning i psykisk helsevern samlet

Personelldekning i psykisk helsevern samlet. Etter personellkategori og regionalt helseforetak. Årsverk per 10 000 innbyggere. 2005.

RHF

Psyki-atere

Andre leger

Psyko-loger

Annet helsepers med høysk.utd

Annet helse-personell

Annet personell

Totalt

Helse Øst RHF

2,0

1,5

3,7

19,7

10,5

7,6

45,0

Helse Sør RHF

1,5

1,1

3,2

16,0

5,5

7,8

35,0

Helse Vest RHF

1,5

1,2

4,1

19,2

8,5

4,5

38,9

Helse Midt-Norge RHF

1,3

1,5

3,4

19,5

6,8

5,9

38,5

Helse Nord RHF

1,7

1,5

4,3

23,7

6,7

6,0

44,0

Totalt

1,7

1,4

3,8

19,4

8,2

6,7

41,2

 

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |