Legedekning i offentlig og privat praksis

I 2005 er dekningen av leger i det psykiske helsevernet høyest i Helse Øst med 4,1 leger per 10 000 innbygger. Lavest er dekningen i Helse Sør RHF med 2,9 leger per 10 000 innbygger. Leger i offentlig praksis står for 88 prosent av den totale legedekningen i psykisk helsevern. Til tross for at privatpraktiserende leger utgjør en liten andel av den totale legedekningen, er det klare variasjoner mellom regionene i antall leger per innbygger i privat praksis. Mens Helse Øst har 0,6 privatpraktiserende leger per 10 000 innbygger, er tilsvarende dekning av leger i privat praksis 0,1 årsverk i Helse Midt-Norge og Helse Nord.

Legedekning i offentlig og privat praksis. Årsverk per 10 000 innbyggere. Psykisk helsevern samlet. Regionale helseforetak. 2005.

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Årsverk samlet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RFH

3,5

114

0,6

157

4,1

119

Helse Sør RHF

2,5

83

0,4

96

2,9

84

Helse Vest

2,7

89

0,3

80

3,0

88

Helse Midt-Norge RHF

2,8

93

0,1

38

3,0

87

Helse Nord RHF

3,3

107

0,1

31

3,4

99

Totalt

3,0

100

0,4

100

3,4

100


Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |