Døgnplasser
Tabellene presenterer tall for regional fordeling av døgnplassene i det psykiske helsevernet, for henholdsvis barn og unge, voksne og totalt.

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |