Spesialistvedtak ved innleggelser i institusjoner utenfor sykehus

Antall innleggelser til døgnbehandling etter spesialistvedtak. 2004 og 2003. Absolutte tall og prosent av antall innleggelser (inklusive overføringer mellom institusjoner) ved institusjoner utenfor sykehus godkjent for tvangsinnleggelser.

Sykehus godkjent for tvangs-innleggelser

Spesialistvedtak

Endring 2003–2004

2003

2004

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent endring

Frivillig

7 413

66

8 034

68

621

8

Frivillig kontrakt

150

1

88

1

-62

-41

Tvungen undersøkelse

1 947

17

2 012

17

65

3

Tvungent psykisk helsevern

1 729

15

1 629

14

-100

-6

Annen lovhjemmel

29

0

37

0

8

28

Totalt

11 268

100

11 800

100

532

5

Ikke registrert

352

 

225

 

 

 

 

Datakilde NPR
1) Tallene er basert på data fra institusjoner som har levert data av godkjent kvalitet for både 2004 og 2003.

 

Publisert 17. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |