Henvisningsformalitet ved innleggelser i institusjoner utenfor sykehus

Antall innleggelser til døgnbehandling etter henvisningsformalitet. 2003 og 2004. Absolutte tall og prosent av antall innleggelser (inklusive overføringer mellom institusjoner) ved institusjoner utenfor sykehus godkjent for tvangsinnleggelser.

Institusjoner utenfor sykehus godkjent for tvangsinnleggelser

Henvisningsformalitet

Endring 2003 – 2004

2003

2004

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent endring

Frivillig

1 942

86

2 196

86

254

13

Tvungent PHV

272

12

314

12

42

15

Annen lovhjemmel

54

2

34

1

-20

-37

Totalt

2 268

100

2 544

100

276

12

Ikke registrert

89

 

82

 

 

 

 

Datakilde NPR
1) Tallene er basert på data fra institusjoner som har levert data av godkjent kvalitet for både 2003 og 2004.

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |