Henvisningsgrunn

Hyperaktivitet (22 prosent), atferdsvansker (20 prosent),) og tristhet/depresjon (17 prosent) utgjør de viktigste grunner til at barn og unge blir henvist til psykisk helsevern i 2005.

Det er klare kjønnsforskjeller når det gjelder hvorfor gutter og jenter henvises. Tristhet/depresjon utgjør den viktigste henvisningsgrunnen blant jenter (25 prosent), mens hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker er den vanligste henvisningsgrunnen blant gutter (29 prosent).

Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge etter henvisningsgrunner og kjønn1). 2005.

Henvisningsgrunn

Totalt

Prosentandel

Antall

Prosent

Jenter

Gutter

Autistiske trekk

972

2,5

1,1

3,5

Psykotiske trekk

431

1,1

1,3

0,9

Suicidalfare

1490

3,8

6,3

2,0

Hemmet atferd

1 176

3,0

3,4

2,7

Angst/fobi

2 894

7,4

9,4

5,9

Tvangstrekk

794

2,0

2,1

1,9

Tristhet/depresjon/sorg

6778

17,3

24,6

12,0

Skolefravær

716

1,8

2,2

1,6

Atferdsvansker

 7 893

20,2

12,7

25,7

Hyperaktivitet/konsentrasjonsvansker

8 556

21,9

12,6

28,7

Rusmiddelbruk

120

0,3

0,4

0,2

Asosial/kriminalitet

77

0,2

0,1

0,3

Lærevansker

868

2,2

1,9

2,5

Språk/talevansker

386

1,0

0,6

1,3

Syn/hørselsproblemer

29

0,1

0,1

0,1

Spiseproblem

1068

2,7

5,5

0,7

Andre somatiske symptomer

1 068

2,7

3,5

2,2

Annet

3 645

9,3

11,7

7,6

Ingen

136

0,3

0,4

0,3

Sum

39 097

100

100

100

Ikke angitt

4 329

 

 

 

Totalt antall pasienter

43 426

 

 

 

 

Datakilde: NPR
1) Opplysninger om kjønn mangler for 13 pasienter i 2005.

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |