Barn og unges bruk av tjenester i ulike aldersgrupper

I 2005 har 43 426 barn og unge under 18 år mottatt et behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent siden 2004.

På nasjonalt nivå får 4,0 prosent av befolkningen under 18 år et behandlingstilbud. Det er fortsatt store forskjeller mellom aldersgrupper i bruk av tjenester.
I den eldste aldersgruppen, 13-17 år, mottar 6,4 prosent et behandlingstilbud, mens bruk av tjenester blant barn i alderen 6-12 år utgjør 4,1 prosent. I den yngste aldersgruppen mottar 0,7 prosent av barn i alderen 0-5 år et behandlingstilbud. Veksten i pasienter er størst blant de eldste (13-17 år) med 12 prosent fra 2004 til 2005, og lavest blant de yngste med en prosent.

Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge etter alder. Antall pasienter og pasienter pr 100 innbygger (i prosent av befolkningen) under 18 år. 2004 og 2005.

Aldersgrupper

2004
Ant. Pasienter

2005
Ant. pasienter

Pst endr. fra 2004

Pasienter pr 100 innbygger 2004

Pasienter pr 100 innbygger 2005

0-5 år

2 566

2 594

1,1

0,7

0,7

6-12 år

15 958

17 632

10,5

3,7

4,1

13-17 år

17 848

19 986

12,0

5,8

6,4

Totalt1)

39 340

43 426

10,1

3,6

4,0

 

Datakilde: NPR
 1) I totalen er medregnet pasienter som er 18 år og eldre (N=2857 i 2004 og N=3214 i 2005).

 

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |