Psykologdekning i offentlig og privat praksis

Den totale dekningen av psykologer i psykisk helsevern er i 2005 høyest i Helse Øst og Helse Vest med 5 psykologer per 10 000 innbygger. Psykologer i offentlige praksis står for omlag 83 prosent av psykologdekningen innen det psykiske helsevernet. Det er imidlertid store variasjoner mellom regionene i forholdet mellom offentlig og privat praksis. I Helse Øst har man 1,3 privatpraktiserende psykologårsverk per 10 000 innbygger, mens tilsvarende tall for Helse Nord er 0,3 årsverk. Helse Nord har imidlertid den høyeste dekningen av psykologer i offentlig praksis.

Psykologdekning i offentlig og privat praksis. Årsverk per 10 000 innbyggere. Psykisk helsevern samlet. Regionale helseforetak. 2005.

RHF

Offentlig praksis

Privat praksis

Årsverk samlet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Deknings-grad

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RFH

3,7

99

1,3

147

5,0

108

Helse Sør RHF

3,2

85

0,6

68

3,8

82

Helse Vest

4,1

108

1,0

112

5,1

109

Helse Midt-Norge RHF

3,4

91

0,5

55

3,9

84

Helse Nord RHF

4,3

115

0,3

31

4,6

99

Totalt

3,8

100

0,9

100

4,6

100


Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |