Henvisende instans

Fastlegen står for over halvparten av henvisningene (60 prosent) og er den instansen som i størst grad henviser barn og unge til psykisk helsevern.

Videre er barnehage, skolesektor og PPT en viktig instans når det gjelder henvisning til psykisk helsevern (17 prosent), spesielt for gutter (22 prosent).

Pasienter i psykisk helsevern for barn og unge etter henvisende instans og kjønn1). 2005.

Henvisende instans

Totalt

Jenter

Gutter

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Pasienten selv

7

0,0

5

0,0

2

0,0

Fastlege/primærlege

21 723

60,2

10 113

65,5

11 608

56,3

Øvrig primærhelsetjeneste

2 984

8,3

1 291

8,4

1 691

8,2

Spesialisthelse-tjeneste

176

0,5

83

0,5

93

0,5

Barnehage, skolesektor PPT

6 158

17,1

1591

10,3

4 565

22,1

Sosialtjeneste, barnevern

3 821

10,6

1 786

11,6

2 035

9,9

Politi/fengsel/
rettsvesen

3

0,0

3

0,0

0

0,0

Andre tjenester

1 178

3,3

546

3,5

630

3,1

Privatpraktiserende spesialister

27

0,1

16

0,1

11

0,1

Totalt

36 077

100

15 434

100

20 635

100

Ikke angitt

7 349

 

3 302

 

4 042

 

Totalt

43 426

 

18 736

 

24 677

 

 

Datakilde: NPR
1) Opplysninger om kjønn mangler for 13 pasienter i 2005.

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |