Pasienter - barn og unge

Barn og unge som mottar tjenester fra det psykiske helsevernet omfatter ulike aldersgrupper, har ulik problematikk og henvises til spesialisert behandling av ulike grunner. Her presenteres tabeller som beskriver pasientsammensetning med hensyn på alder, henvisningsgrunn, henvisende instans og diagnosefordeling.  

Publisert 16. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |