Personelldekning i psykisk helsevern

Personelldekning i psykisk helsevern for barn og unge, for voksne og totalt. Regionale helseforetak. Årsverk per 10 000 innbyggere i målgruppen. 2005.

RHF

Psykisk helsevern for barn og unge

Psykisk helsevern for voksne

Psykisk helsevern samlet

Årsv. Per 10 000 innb.
0-17 år

Pst av lands-gjennom-snittet

Årsv. Per 10 000 innb.
18 år og eldre

Pst av lands-gjennom-snittet

Årsv. Per 10 000 innb. totalt

Pst av lands-gjennom-snittet

Helse Øst RHF

33,1

113

48,5

108

45,0

109

Helse Sør RHF

25,8

88

37,8

84

35,0

85

Helse Vest RHF

24,9

85

43,6

97

38,9

94

Helse Midt-Norge RHF

26,4

90

42,3

94

38,5

94

Helse Nord RHF

36,8

125

46,2

103

44,0

107

Totalt

29,3

100

44,8

100

41,2

100

Datakilde: SSB

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |