Personellinnsats
Personell er den dominerende innsatsfaktoren innen det psykiske helsevernet. Omlag 80 prosent av driftsutgiftene til tjenestene er knyttet til lønn og sosiale kostnader.

Publisert 14. november 2005

{DynamicContent:Ansatt link}

                © SAMDATA 2007    |