Beslutningsstøtte

Seminar 2. desember 2003:

Beslutningsstøtte i industrielle verdikjeder

Seminaret fokuserer på industriens erfaringer med avansert beslutningsstøtte for komplekse problemstillinger, og det vli bli lagt vekt på praktisk bruk innenfor koordinering og planlegging.

Detaljert program kan lastes ned her.

Presentasjoner

Publisert 1. august 2006