To main content

Energieffektivisering og reduksjon av CO2-avtrykk i verdikjeder for mat

Næringsmiddelproduksjon er ansvarlig for 20% til nesten 40% av de totale klimagassutslippene globalt, og omtrent 60 % av all mat er innom en kjølekjede. Derfor er det viktig at kjølekjedene inneholder den mest oppdaterte teknologien og de beste metodene for å opprettholde kvaliteten og holdbarhet på produktene.

Verdens befolknings- og velstandsvekst tilsier at det må produseres 70% mer mat på kloden innen 2050, samtidig må klimagassutslipp reduseres dramatisk. I den sammenheng er det viktig å ta vare på og utnytte all mat som blir produsert.

Et av de sentrale elementene er å få kontroll på temperaturen umiddelbart etter høsting/fangst, gjennom prosesseringen og helt frem til sluttbruker.

Matproduksjon er energikrevende, men om man ikke holder temperaturen lav ødelegges maten raskt. Energieffektivisering er derfor svært viktig i sjømat- og matindustrien. Norge har et stort utvalg av gode matressurser, med høy kvalitet. Det er et stort ansvar å forvalte dette på en ressurseffektiv, klimavennlig og miljømessig riktig måte. Det er også viktig at det er norske aktører som både er utstyrsleverandører og sluttbrukere.  

DSC_0452.jpg

Tørking av mat (termisk behandling av kjøtt, fisk, grønnsaker og tang/tare) er den viktigste konserveringsmetoden i verden. Tørking gir et stabilt produkt med lang holdbarhet, og som er enkelt å distribuere. Tørking er imidlertid energikrevende, og produktene kan få redusert kvalitet hvis prosessen ikke er riktig. For en energieffektiv og miljøvennlig tørkeprosess vil gjenbruk og utnyttelse av overskuddsvarme ved bruk av varmepumpe være svært aktuelt.

Contact persons