To main content

Change2Twin

Change2Twin er et EU-prosjekt rettet mot digitalisering av produserende industri med spesielt søkelys på bruk av digitale tvillinger i små og mellomstore bedrifter.

Contact person

Change2Twin kort oppsummert

  • Et hovedmål er at små og mellomstore produserende bedrifter skal ha enkel tilgang til de teknologier som trengs for å ta i bruk digitale tvillinger.
  • Prosjektet er finansiert gjennom EUs H2020 program under kontrakt nr. 951956
  • Prosjektet består av 11 kjernepartnere og 8 partnere for piloteksperimeter i første halvdel av prosjektet.
  • Prosjektet gjennomfører åpne utlysninger der små og mellomstore produserende bedrifter kan søke finansiering av eksperimenter knyttet til digitale tvillinger.
  • Målgruppen for prosjektet er små og mellomstor produserende industri, teknologi leverandører samt Digital Innovation Hubs (DIHs)
  • Varighet: 2020 – 2024
  • Inngår som en del av H2020s I4MS: initiativ rettet mot produserende små og mellomstore bedrifter
  •  

Mer informasjon finnes på www.change2twin.eu

Key Factors

Project start

01/05/2020