To main content

Cecilie Salomonsen

Master of Science

Cecilie Salomonsen

Master of Science

Cecilie Salomonsen
Phone: 920 12 817
Email:
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1739169

Main objective Develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway – that are to cope with small volume series and high biological variation of the existing raw materials – to enable increased raw material utilization for food pro-ducts and to increase profitab...

Authors Guro Møen Tveit Cecilie Salomonsen Ekrem Misimi Marit Aursand Aleksander Eilertsen Magali Courtade
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1625759

Designing in a circular economy To start designing within a new economic framework, some tools and methods is needed to get started. This report gives an overview for a designer what circular economy is and which tools, methods and capabilities that are useful within circular design. This repo...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1771313

Dette prosjektet dokumenterer ytelsen hos en state of the art filetlinje for hvitfisk i forhold til en standard filetlinje. Dette er verdifull informasjon for filetnæringen i prosessen med å utvikle kostnadseffektive og lønnsomme fabrikker som produserer kvalitetsmessig stabile produkter. Lerøy Norw...

Authors Harry Westavik Silje Kristoffersen Tatiana Nikolaevna Ageeva Morten Steen Bondø Gustav Martinsen Cecilie Salomonsen Erlend Indergård
Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1357744

Purpose Practically all salmon fillets produced in Norway are trimmed clean of unwanted fat, bone remnants and other defects according to customer requirements. In today’s modern salmon-processing plants, the trimming operation is performed by a combination of automated trimming machines and ma...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1108574

Gjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra...

Authors Heidi Nilsen Leif Grimsmo Grete Elisabeth Lorentzen Tone Mari Rode Cecilie Salomonsen
Year 2014
Type Report