To main content

Aleksander Lillienskiold

Research Scientist

Aleksander Lillienskiold

Research Scientist

Aleksander Lillienskiold
Phone: 918 37 987
Email:
Department: Seafood Technology
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1592753

There is an urgent need to provide food and feed ingredients for the growing world population while tackling the problem of food loss at a global scale at the same time. Solutions for reducing food loss and strengthening the bio-economy were in main focus areas for the first symposium arranged ...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1529209

I lakseindustrien er fleksibilitet svært viktig for å kunne levere et mangfold av produkter til konsumentene, på en effektiv og lønnsom måte. På samme tid ønskes det å utnytte råvaren (fisken) på den beste og mest optimale måten for mest mulig høykvalitets produkter som kan gå til forbrukeren. Fo...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1592747

The CYCLE project aims to achieve total utilization of raw material from fish, chicken and vegetables. This will be carried out by means of the development of new bioprocesses and technological solutions, combined with assessments of socio-economic challenges focusing on sustainability. The proje...

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=1497071

Hensikten med prosjektet har vært å klarlegge og komme med anbefalinger for forbedringsområder for pumping- og overpumping av makrell basert på tidligere gjennomførte prosjekter, tilgjengelig litteratur og følgende aktiviteter. • Laboriatorieforsøk for å relatere slag- og klemskader (målt i tryk...

Authors Guro Møen Tveit Torfinn Solvang-Garten Aleksander Eilertsen Hanne Digre
Year 2017
Type Report