To main content

Nina Vanvik Hansen

Research Engineer

Nina Vanvik Hansen

Research Engineer

Nina Vanvik Hansen
Phone: 452 76 105
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/?pubid=CRIStin+1807745

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering...

Year 2020
Type Report/thesis