To main content

Bendik Toldnes

Research Scientist

Bendik Toldnes

Research Scientist

Bendik Toldnes
Phone: 982 22 480
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1853971/

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1819294/

The recently funded research project, SUPREME will address the challenges of the Norwegian whitefish sector and develop concepts and solutions for increased utilization of rest raw materials (RRM). The sea-going fishing vessels accounts for 86 % of the unutilized whitefish RRM in Norway. Thus, to...

Year 2020
Type Compendium
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1642361/

I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en masterstudent (akustikk) ved...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1480890/

Med bakgrunn innspill fra norsk hvitfisknæring har FHF satt i gang en prosess for om mulig å få opp utviklingsprosjekt for ny sløyemaskinteknologi som er mer skånsom for innmaten som gir biprodukt med høyere verdi, har mindre feilskjær under sløying og har høyere kapasitet enn det dagens maskiner...

Year 2016
Type Report