To main content

Cecilie Salomonsen

Master of Science

Cecilie Salomonsen

Master of Science

Cecilie Salomonsen
Phone: 920 12 817
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1853971/

Formålet med prosjektet har vært å utarbeide anbefalinger til en standardisert løsning for nødstopp og varsling til nødetat i kystfiskeflåten. Prosjektarbeidet bekrefter at det kan være behov for både nødstopp for framdrift og varsel til nødetat ved fall over bord, særlig blant fiskere som er...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1739169/

Main objective Develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway – that are to cope with small volume series and high biological variation of the existing raw materials – to enable increased raw material utilization for food pro-ducts and to increase...

Authors Guro Møen Tveit Cecilie Salomonsen Ekrem Misimi Marit Aursand Aleksander Eilertsen Magali Courtade
Year 2019
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1771313/

Dette prosjektet dokumenterer ytelsen hos en state of the art filetlinje for hvitfisk i forhold til en standard filetlinje. Dette er verdifull informasjon for filetnæringen i prosessen med å utvikle kostnadseffektive og lønnsomme fabrikker som produserer kvalitetsmessig stabile produkter. Lerøy...

Authors Harry Westavik Silje Kristoffersen Tatiana Nikolaevna Ageeva Morten Steen Bondø Gustav Martinsen Cecilie Salomonsen Erlend Indergård
Year 2018
Type Report