To main content

Leif Grimsmo

Senior Project Manager

Leif Grimsmo

Senior Project Manager

Leif Grimsmo
Phone: 982 46 830
Email:
Department: Fisheries and New Biomarine Industry
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1819294/

The recently funded research project, SUPREME will address the challenges of the Norwegian whitefish sector and develop concepts and solutions for increased utilization of rest raw materials (RRM). The sea-going fishing vessels accounts for 86 % of the unutilized whitefish RRM in Norway. Thus, to...

Year 2020
Type Compendium
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1642361/

I perioden mai-juni 2018 ble det gjennomført et 6 ukers tokt med den pelagiske tråleren "Birkeland" langs den midtatlantiske rygg, ned mot Vest-Afrika og opp fra Kapp Verde til Azorene. Deltagere på toktet var 6 vitenskapelig ansatte ved SINTEF Ocean (3 uker hver), en masterstudent (akustikk) ved...

Year 2018
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1498768/

Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt? 2) Hva vil den sannsynlige effekten være dersom, alt annet likt...

Authors Leif Grimsmo Karl Andreas Almås Erik Skontorp Hognes
Year 2017
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1480993/

Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste at en har noen utfordringer både med dagens teknologi og bruk av denne. Det...

Year 2016
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1324923/

Technological solutions regarding automated sorting of food according to their quality parameters are of great interest to food industry. In this regard, automated sorting of fish rest raw materials remains as one of the key challenges for the whitefish industry. Currently, the sorting of roe, milt...

Authors Lukasz A. Paluchowski Ekrem Misimi Leif Grimsmo Lise Lyngsnes Randeberg
Year 2016
Type Academic article