To main content

Nina Vanvik Hansen

Research Engineer

Nina Vanvik Hansen

Research Engineer

Nina Vanvik Hansen
Phone: 452 76 105
Email:
Department: Health Research
Office: Trondheim

Publications and responsibilities

Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1807745/

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering mellom hhv. spesialist...

Year 2020
Type Report
Publication
https://www.sintef.no/en/publications/publication/1846903/

Regular physical activity has a great potential for prevention of disease in the aging popula-tion and for the most prominent diseases. Use of regular physical activity is also an effective treatment for several age-related diseases1,2. The digital tool and training app MyworkoutGO is based on...

Authors Mariann Sandsund Even Andre Fiskvik Jan Helgerud Jan Hoff Knut Løkke Jens Petter Lysø Nina Vanvik Hansen
Year 2020
Type Abstract