www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

VA-dagene 2013

Tid: 30-31 oktober 2013

Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal

 

ONSDAG 30.okt 

09.00                Registrering, kaffe/te

09.30 – 09:45    Ordstyrer innleder Tobias Dahle, Siv.ing.Tobias Dahle

 09:45– 10.15     Utbygging på Ørland Hovedflyplass sett ut i fra behov for vann og avløpstjenester. Jens Levi Moldstad, Forsvarsbygg

 10.15 – 10.45    Utbygging i Ørland kommune. Utfordringer og muligheter innen VA Jon Foss, Ørland kommune

 10.45 – 11.30    Utstillingsvandring

 11:30 - 12.15     Lunsj

 Felles sesjon      Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF

 12.15 – 12.45    Hva har Oslo VAV av kundesystemer som kan egne seg for Midt- Norske kommuner? Anne Grete Frøseth, Inderøy (tidligere Oslo VAV)

 12.45 – 13.15    Kommunal overtakelse av private vannverk. Tobias Dahle, Siv Ing Tobias Dahle

 13.15 – 13.45    Gjennomgang av VA gebyrregelverket – herunder lovhjemmel for krav om tilknytning til offentlig ledning iht. §§27.1 og 27.2 May Rostad, Kinei as

 13.45 – 14.00    NTNU- og HIST-studentenes hjørne

 14:00- 15:00      Utstillingsvandring - kaffe/te og frukt/kake

Parallell sesjon A: "Lukt og smak og vekst på nettet" Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv. Ing. Tobias Dahle

15.00 – 15.30    Korrosjonskontroll og vannglass: Erfaringer og praktiske råd ved oppstart og drift. Stein W Østerhus, NTNU

15.30 – 16.00    Lukt og smak i vannforsyningssystemet: Hva skyldes det, hvordan kan det måles og hva kan en gjøre med det?  Erfaringer fra Åfjord. Bjørnar Eikebrokk, SINTEF  

16.00 – 16.20    Avanserte vannanalyser: Hvilke svar kan en få? Eksempler. Kolbjørn Zahlsen, SINTEF

16.20 – 16.40    Materialkvalitet med hensyn på lukt og smak på vannet – Egeplast v/ Morten Wahlberg

16.40 – 17.00    Materialkvalitet med hensyn på lukt og smak på vannet – Pipelife v/ Bård Moen

Parallell sesjon B: "Energioppgradering og egenproduksjon av strøm", Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF

15.00 – 15:10    Energi fra avløpsvann – case Bekkelaget, Nils D. Seip og Erlend Lansund, stud. NTNU (utgår)

15.10 – 15.20    Fra trykkreduksjon på vannledningsnettet til energiproduksjon.  Roar Carlsen, Zeropex

15.20 – 15.40    Erfaringer med produksjon av egen strøm og nødstrøm ved vannbehandlingsanlegg i Stjørdal. Geir Baustad, Stjørdal kommune

15.40 – 17.00    Befaring: Egenproduksjon av strøm ved vannbehandlingsanlegg Stjørdal

19.00 Aperitiff i lobby

19.30 Middag

 

TORSDAG 31.oktober

 Felles sesjon      Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv. Ing. Tobias Dahle

 09.00 – 09.30    Krav til større avløpsanlegg (kap 14 anlegg)  Leif Inge Paulsen, Fylkesmannen i Nord Trøndelag

 09.30 – 10.00    Erfaringer fra Namsos kommune - Kristian Foss, Namsos kommune

 10.00 – 11.30    Utstillingsvandring/utsjekking av rom - kaffe og frukt  

Parallell sesjon A: "Tilstandskartlegging og fornyelse" Ordstyrer: Jon Røstum

 11.30 – 12.00    Tilstandskartlegging og fornyelsesplanlegging av VA-ledningsanlegg. Jon Røstum, SINTEF

 12.00 – 12.30    Praktisk bruk av datamodelleringsverktøy i forbindelse med fornyelsesplanlegging. Tomas Eidsmo, DHI

 12.30 – 13.00    Daglig bruk av hydraulisk nettmodell i et lite vannverk. Nils Halse, Halsa kommune 

Parallell sesjon B: " Rensing av avløpsvann" Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv. Ing. Tobias Dahle

 11.30 – 11.50   Mekanisk rensing av avløpsvann, inkludert lokal rensing av overløpsvann og overvann? Elvis Settnøy, Salsnes Filter as

 11.50 – 12.10   Mekanisk rensing av avløpsvann Harald Fjære, Huber as

 12.10 – 12.30   Luktreduksjon fra avløpspumpestasjoner, kummer og renseanlegg Siv Malmanger, Miljøteknologi as

 12.30 – 12.50   Luktreduksjon fra avløpspumpestasjoner, kummer og renseanlegg Rune Øverlien, Clairs as

 12.50 – 13.00  Diskusjon

 13.00– 13.45   Lunsj

 Felles sesjon      Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv Ing. Tobias Dahle

 13.45 – 14.15    Fredlybekken – bekkeåpning og separarering. Birgitte G Johannesen, Trondheim kommune

 14.15 – 14.45    Sikkerhet av driftskontrollsystemer innen VA. Hva kan gå galt og hva bør en gjøre for å sikre seg? Martin Gilje Jaatun, SINTEF

 14.45 – 15.00    Oppsummering og avslutning

 Vel hjem!

 Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2014
 29-30 oktober 2014

 

Publisert 2. desember 2010

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult