www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

VA-dagene 2014

Tid: 29-30 oktober 2014

Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal

 

ONSDAG 29.okt 

08.30 – 09.30    Registrering, kaffe/te og utstillingsåpning

 09.30 – 09.45    Ordstyrer innleder Jon Røstum, SINTEF

 09:45 – 10.30    En sekstiåtter med 45 års moro i vannbransjen! Ivar Kalland, Bergen kommune

 10.30 – 10.40    Studentenes hjørne  

 10.40 – 12.00    Utstillingsvandring - kaffeservering

 12.00 – 12.30    Ny drikkevannsforskrift på trappene. Hva blir konsekvensene? Line Ruden, Mattilsynet

 12.30 – 13.00    Er grunnvann godt nok drikkevann uten desinfeksjon? Hanne Kvitsand, Asplan Viak/NTNU Om Vannforeningen

 13:00 – 14:00    Lunsj

 Felles sesjon      Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv. Ing. Tobias Dahle

 14.00 – 14.45    Vegen mot et godkjent vannverk i Midtre Gauldal. Stein Roar Strand, Midtre Gauldal kommune og Ståle Fjorden, Asplan Viak

 14.45 – 15.15    Levering av drikkevann til næringsmiddelindustri.  Merete Forseth, Norsk Kylling

 15:15 – 16:20    Utstillingsvandring - kaffe/te og frukt/kake

 16.20 – 16.40    Tilbakeslagssikring - Lett i teorien å sikre seg, men vanskelig i praksis? Magnar Katla, Asplan Viak

 16.40 – 17.00    Forskjeller i fortolkning fra kommune til kommune. Namsos kommune v/ Kristian Foss og Trondheim kommune v/John Larsen

 17:00 – 18:00    Utstillingsvandring

 19.00 Aperitiff i lobby

 19.30 Festmiddag (meny). Toastmaster: Jon Røstum. Mads Bones og Kyrre Havdal underholder

 

TORSDAG 30.oktober

 Felles sesjon      Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF

 08.30 - 09.00     Bortfall i strømforsyningen under stormene Hilde og Ivar? Bård Olav Uthus, Trønderenergi

 09.00 - 09.40     Er vannbransjen i Trøndelag dimensjonert for stormene Hilde og Ivar? Namsskogan kommune v/ Stian Brekkvassmo

 09.40 - 10.00     Gjennomgang av aktuelt utstyr for sikre seg mot strømbrudd Espen Henningsen, Reservekraft

 10.00 - 11.30     Utstillingsvandring/utsjekk fra hotell

 Parallell sesjon A: "Lekkasjesøking" Ordstyrer: Jon Røstum

 11.30 – 12.15    Feilsøking på lyd døde (døve) ledninger  Sven Valdor, Norconsult

 12.15 – 12.45    Overvåking av lekkasjer på vannledningsnettet. Når aksjonerer en?  Dagfinn Steen, IPJ

 12.45 – 13.00    Hva kan vi aksjonere med? Utstyr  Hans Jørgen Haugen, Ulefos Esco

 Parallell sesjon B: "Avløp" Ordstyrer: Tobias Dahle

 11.30 – 12.20    Stjørdal kommune planlegger bygging av nytt avløpsrenseanlegg. Status og planer? Karstein Kjølstad og Marit Heier Amundsen, Stjørdal kommune

 12.20 – 12.40    Industriavløp inn på avløpsrenseanlegg Bård Kotheim, Verdal kommune

 12.40 – 13.00    Eksempler på påslippsavtaler – muligheter og begrensninger Jostein Andersen, Rambøll as

 13.00 - 14.00     Lunsj

 Felles sesjon      Ordstyrer: Tobias Dahle, Siv Ing. Tobias Dahle

 14.00 – 14.30    Nok en sekstiåtter med 42 års alvor og moro i vannbransjen Gunnar Mosevoll, Skien kommune

 14.30 – 15.00    Hvordan utforme et godt kontraktgrunnlag? Ønsker og erfaringer Roger Blekkan, Asplan Viak

 15.00 – 15.15    Oppsummering og avslutning

 Velkommen tilbake til VA-dagene i Midt-Norge i 2015 

28-29 oktober 2015

 

Publisert 2. desember 2010

 

 

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult