www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

Neste arrangement
VA-dagene i Midt-Norge 2018 arrangeres 23-24 oktober 2018 NB! tirsdag og onsdag

Publisert 20. september 2013

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult