www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

Formål

Formålet med VA-dagene i Midt-Norge er å lage en samlingsplass for hele VA-bransjen i Midt-Norge. Målet er at ulike aktører (kommuner, konsulenter, leverandører og universitet/høgskoler) møtes til konferanse med faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging.

VA-dagene favner bredt og skal være den naturlige møteplassen for både planleggere og driftsoperatører.

Publisert 16. februar 2011

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult