www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

VA-dagene 2010
Tema for VA-dagene 2010 var UV som hygiensk barriere og rehabilitering av VA-ledningsnettet

Tid: 26-27 oktober 2010
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Program           Påmelding


 

DAG 1: UV-anlegg som hygienisk barriere

 

09.00               Registrering, kaffe/rundstykker

 

09.45 – 10.00  Velkommen til Stjørdal kommune

Ordfører Johan Arnt Elverum

 

10.00 – 10.15  Etablering av VA-dagene i Midt-Norge

 

10.15 – 10.45  Hvilke utfordringer står VA-sektoren overfor?

Norsk Vann v/ Toril Hofshagen

 

10.45 – 11.15  Presentasjon av utstillerne

 

11.15 13.00  Lunsj  inkludert utstillingsvandring

 

13.00 – 13.20  Nytt fra Norsk Vann 

Norsk Vann v/ Toril Hofshagen

 

13.20 13.50  UV-anlegg som hygienisk barriere med fokus på drift
SINTEF v/ Bjørnar Eikebrokk

 

13.50 – 14.20  Praktiske erfaringer med UV-anlegg fra Frosta Vassverk og Hemne kommune
v/ Bjørn Støwer og Mette Småge Moe

 

14.20 – 16.20  Utstillingsvandring - kaffe/frukt/rundstykker

 

16.20 16.45  Erfaringer fra tilsyn med små og mellomstore vannverk med fokus på UV-anlegg
Mattilsynet v/ Rolf Erling Holstad


16.45 17.10  Erfaringer fra en leverandør 

                                Sterner AquaTech as v/ Øyvind Thorsen

 

17.10 17.35  Erfaringer fra en leverandør 

                        NOKA v/ Eyvind Tomter

 

17.35 18.00  Erfaringer fra en konsulent
Siv. Ing Tobias Dahle v/ Tobias Dahle

Norconsult v/ Trond Sekse

                               

20.00               Middag

 

DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett

 

08.30 – 08.40  ”God morgen” v/møteleder

 

08.40 – 09.15  Erfaring fra vannbårent sykdomsutbrudd i Røros kommune
Røros kommune v/ Ingvar Estenstad

 

09.15 – 09.40  Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet - 

Steinkjer kommune v/ Arne Kvaal

 

09.40 – 11.00  Kaffe /frukt og utstillingsvandring

 

11.00 – 11.30  Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet
                       
Trondheim kommune v/ Svein Husby

 

11.30 12.30 Lunsj  

 

12.30 – 13.00  NO-Dig løsninger – Utblokking
                       
HADAK v/ Kåre Hakstad

 

13.00 – 13.25  NO-Dig løsninger – In pipe Strømpe
Rørfornying AS v/ Peer Chr Nordby

 

13.25 13.50  NO-Dig løsninger - Styrt boring
Olimb AS v/ Øystein Olimb

 

13.50 – 14.00  Kort kaffepause

 

14.00 – 14.25  Bruk av duktilt støpejern under trønderske forhold
Saint Gobain v/ Jan Svensen

 

14.25 15.15  Miljø og kostnadseffektiv ledningsfornyelse
Asplan Viak v/ Arve Hansen 

 

15.15 15.30  Oppsummering og slutt

 

Publisert 2. desember 2010

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult