www.va-dagene.no                                                                                     epost:                                                                            23.-24. oktober 2018

VA-dagene 2012

Tid: 12-13 september 2012
Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal

 

 ONSDAG 12.sept

 09.00               Registrering, kaffe/te

 09.30 – 09:45   Ordstyrer innleder  Tobias Dahle, eget firma 

 09:45– 10.15    Ekstremvær  historisk og forventa utvikling i framtida
Dag Kvamme, Meteorologisk Institutt

 10.15 – 11.00   Risiko og sårbarhetsanalyse for Trøndelag. Historiske hendelser og nye trusler kommunene må være forberedt for 
Dag Otto Skaar, Fylkesberedskapssjef Sør Trøndelag

 11.00– 11.45    Kommunenes muligheter og utfordringer i klimatilpasningsarbeidet. Nyheter fra Norsk Vann
Toril Hofshagen , Norsk Vann

 

11.45 13.30 Lunsj inkludert utstillingsvandring

 

Parallell sesjon A: "Overvann og skader" Ordstyrer: Tobias Dahle, eget firma

 

13.30 – 14.00    Hvordan behandler forsikringsselskap naturskader og overvann/tilbakeslag? Hva fokuserer bransjen på når det gjelder regress?
Mia Ebeltoft, Finansnæringens fellesorganisasjon, Skadeforsikring

14.00 – 14.30    Klimatilpasningstiltak i kommunale planer. Hvordan hensynta økt nedbør og havnivåstigning? Ny veileder fra Norsk Vann.
Trond Sekse, Norconsult

14.30 – 14.50    Hvordan forebygge og løfte utfordringene med overvann/tilbakeslag opp på et vannfaglig og politisk nivå i en kommune?
Øyvind Nybakken, Levanger  kommune          

 Parallell sesjon B: "Drift av pumpestasjon" Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF 

 13.30– 13.50    Pumpestasjoner tørr/våt. Erfaringer
Morten Meek, Melhus kommune

13.50 – 14.10    Sikker drift av pumpestasjoner ved ekstraordinære værforhold
Geir Baustad, Stjørdal kommune 

14.10 – 14.30    Teknisk utførelse, gode tips
Anne Mette Rensvik, Xylem 

14.30 – 14.50    Teknisk utførelse, gode tips
Per Antonsen, Grundfos

 

14.50 – 15.50    Utstillingsvandring - kaffe/te og frukt/kake

 

Felles sesjon      Ordstyrer: Tobias Dahle, eget firma

 

15.50 16.20    Mattilsynet fokuserer på ledningsnett i 2012. Hva har de funnet så langt? 
Erik Wahl, Mattilsynet

 16.20 – 16.50   Hvordan har kommune løst påleggene fra Mattilsynet. 
Jon Foss, Ørland komune og Odd Atle Tveit, Trondheim kommune

 

19.00 Aperitiff i lobby

19.30 Middag

TORSDAG 13.sept

Parallell sesjon A: "Drift av renseanlegg" Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF

08.30 – 09.30    Praktisk drift av koagulering/filtreringsanlegg. Gode tips og råd for sikker og bærekraftig drift
Bjørnar Eikebrokk

09.30 – 10.00    Rehabilitering av avløpsrenseanlegg
Finn Åge Søråsen, RG-prosjekt

Parallell sesjon B: "Regionalt samarbeid" Ordstyrer : Tobias Dahle, eget firma

08.30 – 09.00    Kommunene Inderøy og Mosvik er "best i lag". Hva betyr det for VA?
Karstein Kjølstad, Inderøy kommune

09.00 – 09.30    Digitalt ledningskartverk VA. Bruk av felles fagressurs
Tore Andersland, Driftsassistansen i Hordaland

09.30 – 10.00    Felles VA Norm? Hvordan gjennomføre dette?
Tobias Dahle, eget firma

10.00– 10.30     Kaffepause, tid for utsjekking

 

Felles sesjon      Ordstyrer: Jon Røstum, SINTEF

10.30– 11.00     Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg i Sør- og Nord-Trøndelag – et viktig samarbeidsforum
Jostein Andersen, Rambøll, Leder av driftsassistansen

11.00– 11.30     Smart Water Communities Cluster - i et regionalt perspektiv
Marianne Brøttem, prosjektleder SWCC

11.30 – 13.15    Lunsj inkludert utstillingsvandring         

13.15 – 13.15    METROvann prosjektet. Samarbeid om vannforsyning Melhus og Trondheim kommune. Melhus kommune er plan­myndighet, Trondheim kommune er vannverkseier. Tar storebror vannet vårt og roter de rundt i nedbørfeltet?
Halvard Kierulf, Trondheim kommune og Morten Meek, Melhus kommune

14.15 – 14.30    Oppsummering

Publisert 2. desember 2010

Arrangører (2010-2018): SINTEF, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult