Ventetid og ventende i regionene

Antall ventende(1) per 1 000 innbyggere etter helseregion. Median ventetid for ventende pasienter og andel ventende med ventetid > 6 mnd per 1. tertial 2002-2005.

Helseregion

Pasientenes bosted

Periode

Antall ventende

 per 1000 innbyggere

Median

(ventende pasienter)

Prosent av ventende som har ventet over 6 mnd

Helseregion Øst

1. tertial 2002

45

70

22

 

1. tertial 2003

35

55

15

 

1. tertial 2004

31

44

8

 

1. tertial 2005

32

47

9

 

Endr. 2004-05

3%

7%

13%

Helseregion Sør

1. tertial 2002

37

69

22

 

1. tertial 20032)

.

.

.

 

1. tertial 2004

37

51

13

 

1. tertial 2005

43

52

13

 

Endr. 2004-05

16%

2%

0%

Helseregion Vest

1. tertial 2002

41

82

29

 

1. tertial 20033)

.

.

.

 

1. tertial 2004

37

58

16

 

1. tertial 2005

39

54

12

 

Endr. 2004-05

5%

-7%

-25%

Helseregion Midt-Norge

1. tertial 2002

72

103

36

 

1. tertial 2003

52

61

18

 

1. tertial 2004

46

53

12

 

1. tertial 2005

45

52

9

 

Endr. 2004-05

-2%

-2%

-25%

Helseregion Nord

1. tertial 2002

71

71

26

 

1. tertial 2003

63

62

23

 

1. tertial 2004

59

50

13

 

1. tertial 2005

67

52

9

 

Endr. 2004-05

14%

4%

-31%

Alle helseregioner

1. tertial 2002

50

77

26

 

1. tertial 20034)

.

.

.

 

1. tertial 2004

39

51

12

 

1. tertial 2005

41

51

11

 

Endr. 2004-05

5%

0%

-8%

Kilde: NPR

1) Når det refereres til antall ventende gjelder dette tallet både ventende til utredning og ventende til eventuell behandling dvs. både poliklinikk, dagbehandling og innleggelse.
2) Sykehuset i Vestfold HF leverte ikke ventelistedata 1. tertial 2003 og vi presenterer derfor ikke tall for dette tertialet.
3) Haugesund sjukehus leverte ikke ventelistedata for 1. tertial 2003 og vi presenterer derfor ikke tall for dette tertial.
4) Sykehuset i Vestfold HF og Haugesund sjukehus leverte ikke ventelistedata i 1. tertial 2003, og vi presenterer derfor ikke tall for dette tertial. 

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |