Ventetid for ulike fagområder

Median ventetid per 10 000 innbyggere innenfor ulike fagområder for ventende pasienter ved utgangen av 1. tertial 2005 per helseregion (bostedsregion).

Fagområde

Hen-visninger N=

Median ventetid Helsereg Øst

Median ventetid Helsereg Sør

Median ventetid Helsereg Vest

Median ventetid Helsereg MN

Median ventetid Helsereg Nord

Median ventetid Totalt

Ubestemt fagområde

213

22

12

52

266

982

22

Generell kirurgi

8 299

43

29

44

38

39

39

Barnekirurgi

703

47

66

75

35

83

53

Gastroenterologisk kirurgi

6 187

46

30

50

57

52

47

Karkirurgi

2 624

47

50

72

53

54

52

Ortopedisk kirurgi

26 464

51

50

74

66

54

58

Thoraxkirurgi

366

64

59

57

46

47

52

Urologi

9 101

46

57

54

46

51

51

Kjevekirurgi

5 681

60

324

108

89

213

128

Plastikkirurgi

5 912

81

74

93

79

82

82

Nevrokirurgi

1 247

61

75

58

86

39

57

Generell indremedisin

2 154

43

31

44

30

23

34

Blodsykdommer

681

39

42

43

31

32

39

Endokrinologi

3 279

44

79

46

26

58

52

Fordøyelsessykdommer

9 948

32

46

44

44

40

40

Hjertesykdommer

10 581

32

30

50

46

31

39

Infeksjonssykdommer

386

42

24

61

29

26

43

Lungesykdommer

3 497

44

43

47

61

50

47

Nyresykdommer

712

44

50

40

31

40

43

Revmatiske sykdommer

5 607

39

75

103

59

66

60

Kvinnesykdommer

15 101

43

25

26

39

32

31

Anestesiologi

1 291

64

58

131

28

123

86

Barnesykdommer

7 605

51

51

54

43

58

51

Fysikalsk medisin

4 021

39

19

130

39

73

47

Hudsykdommer

5 408

30

32

46

39

43

40

Nevrologi

10 396

53

57

54

58

58

54

Klinisk nevrofysiologi

3 339

32

45

51

59

26

46

Ikke-kir. kreftbehandling

325

15

12

15

30

32

22

Øre-nese-hals sykdommer

20 883

58

74

45

54

58

59

Øyesykdommer

12 390

57

50

61

50

70

54

Yrkes- og arbeidsmedisin

364

58

74

73

46

61

67

Transplant., utredn. og kirurgi

22

25

15

48

 

11

18

Ikke gyldig kode oppgitt

2 601

85

73

58

85

88

75

Totalt

187 388

47

52

54

52

53

52

Kilde: NPR

1) Når det refereres til antall ventende gjelder dette tallet både ventende til utredning og ventende til eventuell behandling dvs. både poliklinikk og innleggelse.

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |