Antall ventende i ulike fagområder

Antall ventende(1) per 10 000 innbyggere innenfor ulike fagområder for pasienter som fortsatt venter ved utgangen av 1. tertial 2005 per helseregion (bostedsregion).

Fagområde

Hen-

Rate per 10000 innb. Helseregion Øst

Rate per 10000 innb. Helseregion Sør

Rate per 10000 innb. Helseregion Vest

Rate per 10000 innb. Helseregion MN

Rate per 10000 innb. Helseregion Nord

Rate per 10000 innb. Totalt

Ubestemt fagområde

213

0

1

0

0

0

0

Generell kirurgi

8 299

11

21

24

15

28

18

Barnekirurgi

703

2

2

1

1

1

2

Gastroenterologisk kir

6187

15

5

15

16

17

13

Karkirurgi

2 624

6

6

3

9

5

6

Ortopedisk kirurgi

26 464

53

51

46

80

79

57

Thoraxkirurgi

366

1

1

0

1

2

1

Urologi

9 101

17

22

18

23

26

20

Kjevekirurgi

5 681

6

19

9

15

22

12

Plastikk-kirurgi

5 912

8

10

23

10

18

13

Nevrokirurgi

1 247

2

2

2

3

8

3

Generell indremedisin

2 154

3

4

7

3

9

5

Blodsykdommer

681

2

1

1

2

2

1

Endokrinologi

3 279

6

10

5

5

12

7

Fordøyelsessykd.

9 948

17

31

11

24

37

22

Hjertesykdommer

10 581

22

25

20

19

34

23

Infeksjonssykdommer

386

1

1

1

1

0

1

Lungesykdommer

3 497

6

9

6

10

9

8

Nyresykdommer

712

2

2

1

1

2

2

Revmatiske sykd.

5 607

10

16

9

10

23

12

Kvinnesykdommer

15 101

28

31

28

37

58

33

Anestesiologi

1 291

2

2

2

0

12

3

Barnesykdommer

7 605

13

14

20

15

27

17

Fysikalsk medisin

4 021

5

12

9

8

15

9

Hudsykdommer

5 408

5

3

20

14

33

12

Nevrologi

10 396

18

23

26

25

28

23

Klinisk nevrofysiologi

3 339

5

4

8

15

10

7

Ikke-kir. kreftbehandl

 325

0

0

1

0

0

1

Øre-nese-hals sykd.

20 883

34

64

28

51

78

45

Øyesykdommer

12 390

17

30

31

31

41

27

Yrkes- og arbeidsmed.

364

0

1

1

0

0

1

Transplant. utredn. kir

22

0

0

0

 

0

0

Ikke gyldig kode

2 601

1

3

5

7

28

6

Totalt

187 388

314

430

383

453

665

407

Kilde: NPR

1) Når det refereres til antall ventende gjelder dette tallet både ventende til utredning og ventende til eventuell behandling dvs. både poliklinikk, dagbehandling og innleggelse.

Publisert 5. desember 2005

                © SAMDATA 2007    |