Korrigerte opphold per årsverk - HF

Korrigerte opphold per årsverk, korrigerte opphold per behandlerårsverk og beleggsprosent for 2004, samt prosentvis endring fra 2003 til 2004. Helseforetak.

Helseforetak

Korrigerte opphold per årsverk

Korrigerte opphold per behandlerårsverk

Beleggsprosent (døgnopphold)

Nivå

Prosent

Nivå

Prosent

Nivå

Pst poeng

Sykehuset Østfold HF

27,5

-0,1

39,3

0,5

99,5

2,6

Sykehuset Asker og Bærum HF

27,2

6,6

40,0

6,7

95,0

5,0

Akershus universitetssykehus HF

25,5

7,0

34,6

6,0

100,1

-1,6

Aker universitetssykehus HF

22,9

5,3

32,9

0,2

93,8

2,6

Ullevål universitetssykehus HF

24,0

5,5

34,0

3,9

90,8

-5,6

Sykehuset Innlandet HF

26,8

-4,2

37,0

-3,7

81,7

-2,0

Sunnaas sykehus HF

16,4

-3,3

21,3

-11,0

89,7

-1,9

Avtale med Helse Øst RHF

27,5

4,0

37,0

2,6

88,1

4,4

Rikshospitalet HF

25,2

4,8

36,7

1,6

81,7

0,4

Det norske radiumhospital HF

25,6

2,2

38,1

1,9

82,3

7,0

Ringerike sykehus HF

30,4

5,0

39,4

6,1

83,7

5,8

Sykehuset Buskerud HF

29,3

2,1

41,0

5,5

91,2

-11,1

Blefjell sykehus HF

26,8

3,6

35,6

3,5

81,4

-3,1

Sykehuset i Vestfold HF

27,6

1,3

39,1

1,9

97,1

-0,9

Sykehuset Telemark HF

33,5

0,9

42,3

-2,8

82,6

-10,8

Sørlandet sykehus HF

29,7

6,4

42,6

5,6

85,3

0,9

Avtale med Helse Sør RHF

46,2

0,2

63,9

0,4

90,5

2,2

Helse Stavanger HF

26,5

7,2

35,4

9,3

113,9

1,5

Helse Fonna HF

27,6

0,4

38,4

-4,8

89,6

-0,7

Helse Bergen HF

24,6

3,2

37,6

3,3

91,4

-3,4

Helse Førde HF

24,4

-3,7

33,9

-4,4

69,4

-0,5

Avtale med Helse Vest RHF

27,7

2,0

37,4

0,3

88,6

-2,5

Helse Sunnmøre HF

26,8

0,2

35,1

0,0

92,4

-1,1

Helse Nordmøre og Romsdal HF

26,7

-1,5

35,6

-3,2

83,0

-1,5

St. Olavs Hospital HF

25,6

-3,4

35,5

-2,8

98,3

-1,2

Helse Nord Trøndelag HF

23,9

2,7

30,7

-2,3

90,4

4,8

Helgelandssykehuset HF

27,9

-5,5

36,8

-6,5

79,5

-0,7

Nordlandssykehuset HF

25,2

5,7

32,6

4,4

75,6

-6,0

Hålogalandssykehuset HF

22,4

-5,5

29,4

-6,9

76,9

-0,3

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF1)

23,5

3,3

31,0

-6,2

83,0

2,9

Helse Finnmark HF

20,0

-6,7

28,4

-5,3

77,6

7,4

Totalt

26,0

-1,3

36,2

0,8

89,1

-0,7

1) Årsverkstallene for Universitetssykehuset i Nord-Norge viste en veldig stor økning fra 2002 til 2003. Ved beregninger i dette kapittelet, er års¬verkstall for 2003 for UNN beregnet som gjennomsnittet av innrapporterte tall i 2002 og 2004.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |