Driftskostnader DRG-virksomhet - HF

Driftskostnader DRG-virksomhet per korrigerte opphold og per liggedag og relativt kostnadsnivå for 2004, samt prosentvis endring fra 2003 til 2004. Helseforetak.

Helseforetak

 

Driftskostnader per korrigerte opphold

Relativt kostnads

 

Driftskostnader per liggedag

Relativt kostnads

 

Nivå 2004

Prosent endring1

Nivå 2004

Prosent endring1

Sykehuset Østfold HF

25 590

-0,9

0,95

6 741

-0,7

0,95

Sykehuset Asker og Bærum HF

25 364

-1,1

0,94

6 810

2,5

0,96

Akershus universitetssykehus HF

24 832

-6,0

0,92

6 722

-6,6

0,95

Aker universitetssykehus HF

29 292

-1,2

1,09

6 527

-2,4

0,92

Ullevål universitetssykehus HF

28 255

-2,5

1,05

7 859

3,2

1,11

Sykehuset Innlandet HF

24 171

-3,1

0,90

6 562

-2,3

0,93

Sunnaas sykehus HF

36 974

7,2

1,37

5 270

11,4

0,75

Avtale med Helse Øst RHF

25 178

-4,9

0,93

6 476

-2,2

0,92

Rikshospitalet HF

32 859

-1,6

1,22

11 307

2,0

1,60

Det norske radiumhospital HF

33 628

-2,9

1,25

7 969

5,2

1,13

Ringerike sykehus HF

24 009

0,0

0,89

7 181

8,0

1,02

Sykehuset Buskerud HF

21 727

-0,4

0,81

5 979

5,1

0,85

Blefjell sykehus HF

25 926

-6,1

0,96

7 011

-2,8

0,99

Sykehuset i Vestfold HF

24 813

0,5

0,92

7 007

1,6

0,99

Sykehuset Telemark HF

21 725

-6,9

0,81

5 098

-8,4

0,72

Sørlandet sykehus HF

22 228

-6,7

0,83

6 345

-0,3

0,90

Avtale med Helse Sør RHF

16 190

3,5

0,60

3 906

2,1

0,55

Helse Stavanger HF

23 873

-7,2

0,89

5 998

-1,9

0,85

Helse Fonna HF

24 813

0,5

0,92

6 625

5,6

0,94

Helse Bergen HF

27 904

-3,3

1,04

7 003

0,7

0,99

Helse Førde HF

28 486

1,3

1,06

7 285

3,9

1,03

Avtale med Helse Vest RHF

23 722

-1,9

0,88

5 345

8,4

0,76

Helse Sunnmøre HF

26 709

2,4

0,99

5 862

0,9

0,83

Helse Nordmøre og Romsdal HF

25 403

-0,3

0,94

6 674

0,3

0,94

St. Olavs Hospital HF

29 576

3,8

1,10

7 027

7,2

0,99

Helse Nord Trøndelag HF

28 273

2,3

1,05

7 182

3,1

1,02

Helgelandssykehuset HF

25 575

-0,4

0,95

6 505

0,4

0,92

Nordlandssykehuset HF

27 987

1,9

1,04

7 373

9,0

1,04

Hålogalandssykehuset HF

30 176

9,4

1,12

7 071

7,6

1,00

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

33 818

6,9

1,26

9 464

5,6

1,34

Helse Finnmark HF

33 312

-0,7

1,24

9 051

1,2

1,28

Totalt

26 935

-2,0

1,00

7 063

1,4

1,00

1) Tallene for 2003 er inflasjonsjustert med 2,6 prosent.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |