Andel forskjellige typer opphold - HF

Andel døgnopphold, andel langtidsopphold, andel langtidsliggedager og andel polikliniske inntekter 2003 og 2004. Helseforetak.

Helseforetak

Andel døgnopphold1

Andel langtidsopphold

Andel langtidsliggedager

Andel polikliniske inntekter2

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Sykehuset Østfold HF

72,4

70,7

4,3

4,2

8,2

8,5

14,1

14,7

Sykehuset Asker og Bærum HF

75,8

69,6

4,8

3,9

8,5

7,4

11,9

10,9

Akershus universitetssykehus HF

71,5

71,2

4,2

4,0

7,9

7,6

11,8

11,1

Aker universitetssykehus HF

66,6

61,0

5,6

5,9

11,1

12,4

13,4

11,1

Ullevål universitetssykehus HF

61,5

60,2

5,8

4,9

12,2

10,3

14,7

13,6

Sykehuset Innlandet HF

67,8

68,2

4,7

4,5

7,5

7,7

13,2

12,8

Sunnaas sykehus HF

80,0

72,9

2,0

1,5

2,7

2,1

0,5

0,6

Avtale med Helse Øst RHF

62,8

62,5

5,2

4,8

8,6

8,2

8,6

8,0

Rikshospitalet HF

46,1

47,7

3,9

4,0

11,3

11,1

8,4

8,4

Det norske radiumhospital HF

84,3

77,7

6,9

5,7

15,1

12,0

20,4

19,8

Ringerike sykehus HF

77,6

78,7

4,6

3,4

5,2

4,5

12,0

10,2

Sykehuset Buskerud HF

71,0

70,3

5,8

5,3

8,7

8,4

15,2

16,0

Blefjell sykehus HF

73,5

72,8

4,3

3,5

6,9

4,2

8,9

8,6

Sykehuset i Vestfold HF

62,3

62,8

4,5

4,2

7,5

7,5

12,7

12,0

Sykehuset Telemark HF

60,9

54,7

4,0

3,7

7,2

8,3

15,3

14,8

Sørlandet sykehus HF

66,2

63,6

4,3

3,4

7,5

6,6

13,9

13,9

Avtale med Helse Sør RHF

61,0

55,7

4,1

3,3

6,4

5,1

11,9

11,6

Helse Stavanger HF

67,3

64,8

6,8

5,7

10,3

9,2

13,7

12,8

Helse Fonna HF

67,3

66,6

5,4

4,7

7,9

7,2

11,4

10,5

Helse Bergen HF

68,4

66,5

6,4

5,7

13,7

13,4

14,1

13,1

Helse Førde HF

77,4

74,4

5,4

5,0

7,3

7,1

11,5

10,3

Avtale med Helse Vest RHF

67,2

64,1

7,0

5,3

8,9

7,1

8,3

7,6

Helse Sunnmøre HF

64,6

65,1

5,7

5,9

9,0

10,8

13,9

12,5

Helse Nordmøre og Romsdal HF

69,6

66,7

4,8

4,5

6,1

6,8

17,1

16,0

St. Olavs Hospital HF

68,0

66,6

7,5

7,1

15,2

14,9

16,1

13,9

Helse Nord Trøndelag HF

69,2

68,0

5,0

4,8

8,4

9,0

12,8

11,6

Helgelandssykehuset HF

71,3

67,9

4,9

4,2

7,1

6,7

12,7

12,3

Nordlandssykehuset HF

69,9

68,5

5,9

5,1

11,0

9,5

14,8

13,3

Hålogalandssykehuset HF

69,9

68,5

5,5

5,5

8,4

10,5

10,7

9,1

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF

56,1

58,8

4,7

5,2

11,0

12,8

17,1

14,6

Helse Finnmark HF

70,7

69,0

5,1

4,6

7,0

7,2

10,4

9,2

Totalt

66,2

64,9

5,3

4,9

9,8

9,6

13,2

12,3

1) Andel døgnopphold er beregnet som forholdet mellom antall døgnopphold (etter oppholdstype) og samlet antall opphold.
2) Andel polikliniske inntekter av totale driftskostnader til DRG-aktivitet.

Publisert 23. november 2005

                © SAMDATA 2007    |