Årsverk per 1000 innbyggere etter personellkategori. Foretaksområder.

Årsverk(1) per 1000 innbyggere etter personellkategori og foretaksområde. 2003(2) og 2004. Korrigert for pasientflyt, kjønns- og aldersstandardisert. Helseforetaksområder.

HF-område Pasientenes

Leger

Sykepleiere3

Annet pas.-rettet arbeid4

Administra-

Drift/Service

Totalt

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Østfold

1,3

1,4

4,5

4,5

2,4

2,5

2,2

2,4

1,2

1,5

11,6

12,2

Asker og Bærum

1,4

1,4

4,5

4,4

2,2

2,3

2,2

2,1

1,5

1,5

11,8

11,8

Akershus

1,8

1,8

5,1

5,1

3,1

3,0

2,2

2,2

1,5

1,5

13,7

13,6

Ullevål og Aker

2,0

2,1

5,5

5,6

3,1

3,0

2,7

2,3

1,9

1,9

15,2

14,9

Innlandet

1,5

1,7

4,7

4,8

2,5

2,5

1,7

2,1

1,7

1,4

12,1

12,5

Ringerike

1,3

1,3

4,6

4,3

2,5

2,2

1,7

1,7

1,1

1,3

11,1

10,8

Buskerud

1,7

1,6

4,9

4,7

3,2

2,7

2,3

2,3

1,4

1,5

13,5

12,8

Blefjell

1,3

1,5

4,8

5,0

2,8

2,9

1,8

1,8

1,4

1,4

12,0

12,7

Vestfold

1,7

1,7

5,5

5,4

3,0

3,2

2,4

2,4

1,8

1,9

14,5

14,6

Telemark

1,4

1,6

4,7

5,2

3,0

3,5

1,8

1,5

1,3

1,4

12,2

13,2

Sørlandet

1,6

1,5

5,0

5,2

2,7

2,4

2,4

2,3

1,6

1,7

13,3

13,0

Stavanger

1,5

1,6

5,2

5,3

3,0

3,7

1,8

2,0

1,9

1,1

13,4

13,8

Fonna

1,4

1,5

5,1

5,3

2,2

2,3

1,8

1,9

1,9

1,8

12,4

12,7

Bergen

1,7

1,7

5,4

5,0

2,6

2,4

2,2

2,2

2,7

2,4

14,6

13,7

Førde

1,7

1,7

5,5

5,7

3,0

2,9

1,9

2,3

2,1

2,1

14,2

14,8

Sunnmøre

1,5

1,6

5,2

5,2

2,8

2,7

1,9

1,9

1,2

1,2

12,6

12,7

Nordm./Romsd

1,7

1,8

6,0

5,9

2,8

2,9

1,9

2,2

1,7

1,5

14,1

14,2

St. Olavs hosp.

1,7

1,9

6,1

6,2

2,9

2,9

2,2

2,4

1,8

1,9

14,7

15,3

Nord-Trøndelag

1,3

1,5

5,3

5,7

2,5

2,7

1,6

1,6

1,2

1,4

12,1

12,9

Helgeland

1,6

1,7

5,5

5,7

3,5

3,5

1,9

1,7

1,7

1,6

14,2

14,3

Nordland

1,9

1,9

6,1

5,7

3,6

3,4

2,1

1,8

1,5

1,5

15,2

14,3

Hålogaland

1,7

1,7

6,0

6,1

3,6

3,9

2,2

2,1

1,6

1,5

15,1

15,2

UNN5

2,1

2,4

6,1

6,3

4,5

5,7

2,4

2,0

2,3

2,1

17,4

18,5

Finnmark

1,9

2,0

7,2

7,1

3,8

4,3

2,6

2,3

2,4

2,8

17,8

18,5


Kilde: SSB

1 Punkttall per 31. desember gjeldende driftsår.
2 På grunn av usikkerhet knyttet til innrapporterte tall fra Universitetssykehuset i Nord-Norge i 2003 er disse tallene blitt erstattet av gjennomsnittstall for 2002 og 2004.
3Tallene for 2003 avviker noe fra de som ble publisert i SAMDATA i fjor pga ny inndeling i de underliggende foretaksområdene, samt at det har blitt lagt til noen institusjoner som før ikke ble klassifisert som sykehus.
4 Medregnet sykepleiere i administrative stillinger og jordmødre.
5 Omfatter hjelpepleiere, barnepleiere, annet behandlingspersonell i pasientrettet arbeid.

 

Publisert 17. november 2005

                © SAMDATA 2007    |