Sum liggedøgn i regionene etter innleggelsesmåte og type opphold
Helseregion Midt-Norge har den lengste liggetidsraten i landet for pasienter over 80 år, og det er særlig for ø-hjelpsopphold at liggetidsraten er høyere enn i de andre helseregionene.

Liggetidsraten for pasienter over 80 år i helseregion Midt-Norge er 5 284 liggedøgn per 1000 innbyggere. Helseregion Sør har den laveste liggetidsraten, med 4 313 liggedøgn per 1000 innbyggere over 80 år i 2004. Liggetidsraten på landsbasis har gått ned 1,7 prosent fra 2003 til 2004.

Sum liggedøgn i regionene i 2003 og 2004 etter alder, type opphold og innleggelsesmåte. Rater per 1000 innbyggere 80 år og eldre.

Helseregion

Pasientenes bosted

Liggetidsrate

Alle opphold døgn/dag 80 år +

Liggetidsrate

Elektive døgnopphold

80 år +

Liggetidsrate Døgnopphold for

ø-hjelp 80 år +

Liggetidsrate Døgnopphold for

ø-hjelp med. DRG

80 år +

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Helseregion Øst

4 356

4 359

761

718

3 385

3 413

2 677

2 714

Helseregion Sør

4 393

4 313

1 061

1 026

3 048

2 947

2 368

2 309

Helseregion Vest

5 073

4 798

1 104

1 096

3 778

3 486

2 924

2 724

Helseregion

Midt-Norge

5 221

5 284

826

870

4 168

4 133

3 183

3 219

Helseregion Nord

4 997

4 800

870

781

3 952

3 825

3 056

3 023

Totalt

4 696

4 616

911

885

3 564

3 478

2 774

2 737

(N=)

(982242)

(983961)

(390569)

(188558)

(745596)

(741399)

(580254)

(583501)

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |