Antall opphold i HF-områdene etter type opphold og innleggelsesmåte, over 80 år

Rater for antall opphold i HF-områdene i 2003 og 2004 etter alder, type opphold og innleggelsesmåte. Rater per 1000 innbyggere 80 år og eldre.

HF-område Pasientenes

bosted

Opphold totalt

Døgn og dag

80 år +

Opphold

Elektive døgnopph

80 år +

Opphold

Døgnopphold for

ø-hjelp 80 år +

Opphold

Døgnopphold for

ø-hjelp med. DRG

80 år +

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Østfold

683

709

129

112

451

465

383

394

Asker og Bærum

763

841

137

147

409

393

346

335

Akershus

811

804

107

120

498

517

428

446

Ullevål og Aker

836

881

97

107

469

476

400

405

Innlandet

744

733

110

105

441

438

379

373

Helseregion Øst

777

800

110

152

456

460

389

392

Ringerike

633

733

123

141

383

364

327

311

Buskerud

717

601

102

103

463

482

395

408

Blefjell

801

750

187

168

466

454

407

392

Vestfold

773

745

108

97

450

468

378

400

Telemark

1 454

1 910

222

248

443

446

380

380

Sørlandet

843

836

122

113

463

465

399

397

Helseregion Sør

873

933

138

136

452

457

387

390

Stavanger

814

836

154

162

442

428

376

362

Fonna

716

758

122

121

460

486

401

423

Bergen

794

830

89

89

497

507

431

440

Førde

847

900

175

176

517

531

456

461

Helseregion Vest

792

828

124

127

479

486

415

419

Sunnmøre

874

878

129

118

479

436

412

379

Nordmøre/Romsdal

721

726

96

109

463

435

397

375

St. Olavs Hospital

869

922

82

111

517

508

444

441

Nord-Trøndelag

716

742

96

97

450

480

388

415

Helsereg. M-Norge

809

837

97

109

485

473

416

410

Helgeland

811

786

136

134

528

497

460

425

Nordland

749

717

123

106

473

466

405

397

Hålogaland

743

781

120

115

525

542

447

463

UNN

845

882

114

104

375

404

303

330

Finnmark

740

836

137

139

459

474

399

399

Helseregion Nord

777

794

124

118

478

488

407

408

Totalt

804

838

118

120

466

469

399

401

(N=)

(168228)

(178547)

(24738)

(25543)

(97468)

(99809)

(83565)

(85543)

Kilde: NPR

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |