Bruk av sykehustjenester i RHFene etter innleggelsesmåte og type behandling

 Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004 etter innleggelsesmåte og type behandling. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

HF-område pasientenes

bosted

Liggetidsrate

Alle opphold døgn og dag

Liggetidsrate

Elektive døgnopphold

Liggetidsrate Døgnopphold for

ø-hjelp

Liggetidsrate Døgnopphold for

ø-hjelp med. DRG

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Østfold

957

953

325

298

470

492

354

373

Asker og Bærum

895

865

274

263

434

405

325

305

Akershus

972

967

278

265

510

536

395

411

Ullevål og Aker

1 089

1 074

258

247

610

600

451

446

Innlandet

986

971

324

316

507

499

374

370

Helseregion Øst

1 005

992

288

275

529

528

395

395

Ringerike

957

967

363

375

430

420

320

312

Buskerud

1 063

1 021

301

284

560

540

422

410

Blefjell

1 067

1 071

363

373

509

509

395

397

Vestfold

1 097

1 075

345

336

513

513

384

387

Telemark

1 242

1 303

452

475

556

558

416

408

Sørlandet

1 052

1 000

333

289

518

504

408

383

Helseregion Sør

1 086

1 069

353

341

522

514

398

389

Stavanger

1 068

1 046

339

348

569

527

373

348

Fonna

1 053

1 043

335

337

544

529

427

422

Bergen

1 091

1 042

282

260

615

586

444

421

Førde

1 150

1 132

361

357

608

598

465

451

Helseregion Vest

1 083

1 053

316

309

590

562

423

404

Sunnmøre

1 159

1 181

373

356

582

590

445

446

Nordmøre/Romsdal

1 117

1 112

358

354

563

551

425

413

St. Olavs Hospital

1 176

1 185

266

281

707

692

498

496

Nord-Trøndelag

948

973

264

261

509

525

382

394

Helsereg. M-Norge

1 111

1 123

303

304

612

608

448

447

Helgeland

1 191

1 177

364

368

639

633

498

477

Nordland

1 163

1 093

317

309

653

599

487

440

Hålogaland

1 127

1 125

337

313

607

630

465

475

UNN

1 047

1 052

281

257

509

557

359

385

Finnmark

1 130

1 119

358

346

581

592

435

435

Helseregion Nord

1 131

1 112

329

314

599

603

449

442

Uregistrert/utlendinger

(12 808)

(12 499)

(1 141)

(948)

(10 468)

(10 464)

(6 415)

(6 544)

Totalt

1064

1 050

313

303

559

551

414

408

(N=)

4885100

4848469

1432449

1395879

2567798

2548788

1902601

1885270

Kilde: NPR

 

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |