Bruk av sykehustjenester i HF-områdene etter type opphold

Bruk av sykehustjenester i regionene i 2003 og 2004 etter type opphold. Kjønns- og aldersstandardiserte rater per 1000 innbyggere.

HF-område Pasientenes

bosted

Døgnopphold

Dagbehandling innlagte + poliklinikk

Samlet antall opphold

Polikl. konsultasjoner

2003

2004

2003

2004

2003

2004

2003

2004

Østfold

188

194

70

76

258

269

557

587

Asker og Bærum

152

154

86

101

238

255

620

651

Akershus

180

184

82

85

258

269

627

646

Ullevål og Aker

169

171

97

103

266

273

718

720

Innlandet

182

182

82

85

264

267

741

742

Helseregion Øst

175

177

86

91

260

268

675

686

Ringerike

175

180

74

74

249

254

595

639

Buskerud

183

183

93

94

277

277

643

680

Blefjell

199

196

90

94

289

290

626

654

Vestfold

178

178

139

139

318

318

705

766

Telemark

197

200

132

175

329

375

750

790

Sørlandet

190

188

109

120

299

308

635

660

Helseregion Sør

187

187

113

122

300

310

665

705

Stavanger

169

172

82

98

251

271

554

627

Fonna

183

189

76

86

259

275

681

718

Bergen

168

167

88

99

256

267

658

655

Førde

213

216

64

75

277

291

908

973

Helseregion Vest

176

178

81

94

257

272

657

692

Sunnmøre

192

189

95

109

287

299

832

874

Nordmøre/Romsdal

195

189

80

95

275

285

892

922

St. Olavs Hospital

170

177

93

106

262

283

805

835

Nord-Trøndelag

174

178

74

84

248

262

702

732

Helsereg M-Norge

179

181

87

100

266

281

806

839

Helgeland

224

222

88

94

312

317

783

835

Nordland

196

196

90

97

286

293

770

790

Hålogaland

200

203

90

94

290

296

952

956

UNN

164

169

137

131

301

301

829

826

Finnmark

217

220

102

103

318

324

967

960

Helseregion Nord

198

200

102

104

300

304

858

869

Ureg./utlendinger

(3 435)

(3 348)

(370)

(493)

(3 805)

(3 841)

(6 845)

(6 558)

Totalt        

180

182

92

100

272

282

706

731

(N=)

(828 876)

(841 790)

(421 595)

(695 621)

(1 250 471)

(1 304 761)

(3233900)

(3374388)

Kilde: NPR

  1. Eksklusive 13 kvinner under eller over aldersgruppen 16-49 år
  2. Eksklusive 8 kvinner under eller over aldersgruppen 16-49 år

Publisert 16. november 2005

                © SAMDATA 2007    |